מצברים וולטה

125AH

125AH

ש"ח900

95AH

95AH

ש"ח700

72AH

72AH

ש"ח550

66AH

66AH

ש"ח550

65AH

65AH

ש"ח450

60AH

60AH

ש"ח400

46AH

46AH

ש"ח400

55AH

55AH

ש"ח400

12AHמצבר לקטנוע

מצבר לקטנוע

ש"ח380

50AH

ש"ח400