מצברי EXIDE

72AH

72AH

60AH

60AH

40AH

40AH

ש"ח500