דף כללי

מצברים לרכב

איש לא יחלוק על חשיבות המצבר ברכב ועל ההכרח בתקינ

סוללות 1

אם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי, לא מומלץ למק

סוללות 4

אם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי, לא מומלץ למק